Selecteer een pagina

Wil je ook een cijfer van je leerlingen krijgen?

Wat is Feedbackweb ?

Feedbackweb is een programma om jouw les als docent te kunnen evalueren.
Leerlingen kunnen gerust digitaal binnen no-time “hoogstens 10 minuten” feedback geven aan hun vakdocent.
Via telefoon, tablet of laptop kan je als leerling jouw bevindingen over de les met een leuke manier aangeven.

Het doel is dat de vakdocent een handvat heeft over zijn handelen tijdens de les,
en aan de hand van de feedback doelen kunnen stelen voor de volgende lessen.

u

De vragen

De keuze van de vragen is breed. Je kan naar behoefte vragen selecteren uit meer dan 400 vragen of zelf die bedenken.

Betrouwbaarheid

Jouw gegevens en resultaten zijn veilig opgeslagen. Een derde kan niet jouw behaalde scores of gemaakte enquêtes raadplegen zonder jouw toestemming.

Resultatengericht

Feedbackweb zorgt na de afname voor mooie uitdraai en samenvatting van de resultaten zowel in grafieken als procenten.
}

Makkelijk & Snel

Binnen 5 min kan je een code genereren voor de hele klas en de enquête laten afnemen.

Voor alle apparaten

Feedbackweb werkt makkelijk en eenvoudig op telefoon, tablet en laptop.

Veiligheid

Met jouw inloggegevens ben je de enige die toegang heeft tot jouw omgeving.
Samen voor beter opbrengst, samen zorgen wij dat het iedere keer beter kan. Elke docent is anders, elke leerling is anders en elke les kan beter. Een van de doelen van dit instrument is dat de opbrengst per les hoger kan. Docenten kunnen van boeken leren, van elkaar ook gaan kijken en feedback van elkaar ontvangen en elkaar geven, maar een belangrijk kritisch oog is die van jouw leerling.  Door tips en tops kan je meer voor die leerlingen elke dag betekenen en het doceren en onderwijs geven wordt het leuker en efficiënter.

Enquêtes weergeven op elk apparaat

Uw gegevens beschermen

Abonnementen en prijzen