Leerlingen toevoegen

Toets aanmaken

Toetsenbank / Vragenbank

Klassen/groepen toevoegen

Cijfer bekijken

Observeren

Toetsanalyse

Type vragen

Meerkeuze vraag

Waar – niet waar

Gatentekst

Selectievakjes

Tekst

Brontekst toevoegen

Tekstvak

Rangschikkingsvraag

Opties

Vragen in willekeurige volgorde

Vragen kopiëren, bewerken, verplaatsen en verwijderen

Cijfers exporteren naar Excel

Pick functie

Toets kopiëren, bewerken en verwijderen

Afbeelding, video en audio toevoegen

Cijfers en feedback tonen

Toets en nakijkmodel afdrukken